KYLLÄ lapsen oikeudelle molempiin vanhempiin

  • Noin 30000 lasta kokee Suomessa vuosittain vanhempiensa eron. 
  • Tutkimusten mukaan jopa 2/3 näistä lapsista menettää yhteytensä toiseen vanhempaan joko kokonaan tai osittain.
  • Nykyisen lain tulkinnanvaraisuus lapsen edusta ei ennaltaehkäise huoltoriitoja ja maksaa yhteiskunnalle paljon. Huoltoriitoja päätyy oikeuteen vuodessa noin 2500.
  • Jos lain, sosiaalitoimen ja oikeuslaitoksen lähtökohta olisi todellinen yhdenvertaisuus ja tavoite tasavertainen vanhemmuus, huoltoriitoja käsiteltäisiin vain pieni osa nykyisestä. Tämä säästäisi yhteiskunnan varoja miljoonia vuodessa ja säästäisi inhimillisiä resursseja rakentavaan toimintaan. Lisäksi voitaisiin katkasita lapselle annettava huono malli ja sitä kautta huoltoriitojen periytyminen sukupolvelta toiselle
  • Vanhemman huoltokiusaaminen ja erityisesti lapsen vieraannuttaminen ovat henkistä kaltoinkohtelua ja koko ajan yleistyvä, yhteiskunnallinen ilmiö johon ei tällä hetkellä juurikaan puututa.

Kuntien viranomaisilla tulee olla suurempi rooli (lastenvalvoja, lastensuojelu, perheneuvola, ensi -ja turvakoti...) huoltoriitojen eskaloitumisen ehkäisemisessä. Kuntien toiminnassa ja käytännöissä on siis paljon parannettavaa. Tällä hetkellä moni lapsi voi menettää toisen vanhempansa turhaan. Monelle lapselle korvaamatonta toisen vanhemman vanhemmutta voitaisiin pelastaa pelkästään jo sosiaalityöntekijöiden koulutuksella. Toimintatapoja tulee parantaa, vanhoja asenteita muuttaa ja päätösten tulee perustua faktoihin uskomusten sijaan. Sosiaalityöntekijät esittävät oikeusasteille näkemyksensä siitä mikä on lapsen etu; silti eivät usein tunne käsitettä vieraannuttaminen  eivätkä näe huoltokiusaamista.

On alueellistakin eriarvoisuutta: esimerkiksi Helsingin sosiaalitoimi haluaa kuulla molempia vanhempia yhtälailla, Oulussa ei niinkään. Laki ei todellakaan ole kaikissa kunnissa sama. Toimivia malleja tulee hakea sieltä misssä huoltajuusriitojen käsittelyssä on saatu hyviä kokemuksia. Wisconsinin osavaltiossa ei saa eroa ennen kuin on loppuun asti käyty läpi vanhempien sovittelu lapsista. Oulun sosiaalityöntekijöiden valtaan ennaltaehkäistä ja puuttua vanhempien eron jälkeiseen riitelyyn löydetään uusia tapoja, kun sinä äänestät minua.

Olen toiminut pitkään Isät lasten asialla ry:n (ILA) aktiivina ja Oulun ILA:n puheenjohtajana; ollut mukana antamassa lausuntoja erolapsia ja huoltajuuskiistoja koskevan lainsäädännön kehittämiseen sekä vetänyt kokemusasiantuntijuuteen perustuvia erovanhempien vertaistukiryhmiä.

Vuonna 2013 olin YLE:n Politiikkaradion Ihmisen asialla -sarjassa asiantuntijana ohjelmassa jonka aihe oli ”Isien huoltokiusaaminen on lopetettava”. Ohjelman voit kuunnella linkistä:  http://areena.yle.fi/1-1888276

Vanhempihan on ihminen joka on oikeasti läsnä lapsen elämässä? Hän on kasvatusvastuusta/-oikeudesta nauttiva henkilö; ihminen jonka vahemmuutta toinen vanhempi ei saa mitätöidä/vähentää eron jälkeen? Myös sadat aivan tavalliset äidit menettävät vuosittain aidon yhteytensä lapseen eroriidassa. Onko lapsillavaraa siihen?

ILA:n tavoitteina on vieraannuttamiseen puuttuminen, huoltokiusaamisen estäminen, vanhempien yhdenvertainen kohtelu sekä tasavertainen erovanhemmuus. ILA on järjestöedustajana mukana useissa asiaa koskevissa lainsäädännön kehittämishankkeissa. Järjestömme tekee myös työtä saadakseen läpi hallitusohjelmatavoitteensa:

  1. Lapsen oikeus tuntea ja ylläpitää suhdetta molempiin vanhempiin on turvattava
  2. Huoltoriidan ja huoltokiusaamisen syntyminen ja eskaloituminen on ennaltaehkäistävä
  3. Erovanhempien yhdenvertaisuutta rikkovat käytännöt ja lait on korjattava
  4. Oikeuskäytännössä käytettävää lapsen edun käsitettä on selkeytettävä
  5. Lapsi on suojattava henkiseltä väkivallalta, jota kutsutaan vanhemmasta vieraannuttamiseksi

Ole mukana tekemässä tästä ja jokaisen lapsen lapsuudesta totta. 

M.S

Kyselytutkimus vieraannuttamiselle altistuneille ihmisille

Aiheesta enemmän: 

http://www.isätlastenasialla.fi 

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo98659.pdf