EI eriarvoistumiselle 

  • Eriarvoistuminen ei tarkoita vain tuloeroja, syrjintää ja luonnonvarojen eriarvoista jakaantumista. Huolestuttavinta eriarvoistumista on syrjäytyvien nuorten sosiaalinen syrjäytyminen; myös vähän koulutettujen kasvava vaikutus- ja koulutusmahdollisuuksien puute sekä eriarvoisuus terveyden suhteen on pelottavaa.
  • Vuonna 2013 Maailman talousfoorumi julisti eriarvoistumisen ja tuloerojen kasvun maailman toiseksi merkittävämmäksi ongelmaksi – heti Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kriisien jälkeen. Itse asiassa eriarvoistuminen on syy edellä mainittuihin inhimillisiin kriiseihin, ympäristöongelmiin ja terrorismiin. Poliittisen vallan ja varallisuuden keskittymisen sekä etnisen erottelun kierre tulee siis katkaista, muuten maailmanrauha on uhattuna jo hyvin pian. 
  • ”Ainoastaan 24 prosenttia suomalaisista on jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että kaikki Suomen kansalaiset ovat tasa-arvoisia. Reilusti yli puolet vastaajista piti ihmisten eriarvoistumista merkittävänä turvattomuustekijänä. Vastaavasti valtaosa koki asuinalueiden eriarvoistumisen kasvavana ongelmana Suomessa.” SPEK 2016 
  • A-studiossa keväällä 2015 oli kokoomuksen nuori naiskansanedustaja joka väitti talouskasvun kiihtyvän taloudellisen eriarvoisuuden kasvaessa. Samassa paneelissa oli taloustieteen professori joka vastasi tiedemaailman olevan yllättävän yksimielinen siitä että asia on juuri toisinpäin: nykyään eriarvoistuminen laskee selvästi talouskasvua. Päättele itse kumpi oli enemmän oikeassa ja kumpi ideologian uhri. 
  • Viime kuukausina hallitus on tehnyt eriarvoisuutta lisääviä päätöksiä mutta osa kunnista ei ole pannut niitä käytäntöön (asiakasmaksut, subjektiivinen päivähoito...). Jatketaan kunnissa sillä tiellä. Ollaan eri rohkeasti omaa mieltä. 

Terveys ja hyvinvointi 

Terveyserot eri sosioekonomisissa asemassa olevien väestöryhmien välillä ovat valtavat. Suurituloisimpaan 40 prosenttiin kuuluvan 25-vuotiaan naisen jäljellä olevan elinajan odote on keskimäärin 61 vuotta. Pienituloisimmassa viidenneksessä elinajanodote on lähes viisi vuotta lyhyempi. Miehillä ero on 9 vuotta!! Me kaikki hiljaisesti hyväksymme sen. 

Myös terveyden alueelliset erot ovat kasvaneet, kuntien sisälläkin. Se on kunnan oma vika. 

Kuntapäättäjien vahva asema terveydenhuollon päätöksissä säilyy vaikka SOTE -uudistus saataisiinkin läpi: maakuntien päättävien elimet tulevat koostumaan pitkälti nyt kunnallisvaaleissa ehdolla olevista ihmisistä. 

THL on tutkinut eriarvoisen terveyden ja hyvinvoinnin ongelmaa paljon ja antanut hyvät eväät niiden poistamiseksi. Tästä on enemmän lähteissä viimeisellä sivulla. 

Lähteissä myös kirjoitukseni Suomen taloudesta ja sen vaikutuksista Sote -sektoriin. 

Syrjäytyminen 

Koulutus 

Sekä varhaiskasvatuksen että peruskoulun ryhmäkokojen kasvattaminen estää laadukkaan opetuksen; tekee ryhmiä joissa oppimisvaikeuksista kärsivät jäävät jälkeen sekä turhautuvat koulussa ja lahjakkaat häiriintyvät. Ratkaisuksi on väläytetty lahjakkaiden oppilaiden ”tukiopetusta”! 

Yliopistot ovat vähentäneet lääkärinkoulutuksessa erikoislääkäreiden kandeille antamaa lähiopetusta selvästi. Onko meillä varaa tähän?

M.S 

Lähteitä: 

Mika Seppäsen YHTEISKUNTA JA SOTE-pamfletti linkkinä 

Tutkimus: kansalaisten eriarvoistuminen huolettaa suomalaisia? 

https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus 

https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/ajankohtaista/julkaisut 

http://www.laakarilehti.fi/ajassa/nakokulmat/sote-uudistus-ei-toteuta-saastoja-eika-parempaa-hoitoa/?public=fe49d1499964908ffb51910638e3d2ea 

https://www.ttl.fi/tyopiste/tulevaisuuden-vaeltavat-ammattilaiset-tekevat-keikkaa-verkossa/ 

http://www.koulutustakuu.fi/tuotetori/tutkinto-tyota-tehden-hollannin-malliin/