ANSIOLUETTELO

Monenlaisessa on oltu mukana ;)

Tästä linkistä voit lukea CV:ni.

Mika Seppänen
90650 Oulu    
Puh. 040 543 4497
mika.seppanen72@outlook.com
CURRICULUM VITAE

HENKILÖTIEDOT
Nimi
Syntymäaika ja -paikka
Perhesuhteet
Ajokortti
Mika Seppänen
X.11.1972 Oulu
avoliitto, viikonloppuisä
BC
KOULUTUS
YAMK / OAMK
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto
Jätevesisuunnittelija
Sosiaalisen yrityksen neuvoja
Yrittäjäinstituutti (PSK)
Oulun seudun luonnonvara-alan
oppilaitos
Oulun seudun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto
Oulun Metsäoppilaitos
Reserviupseerikoulu
Laanilan lukio
TUTKINTO
SOTE -alan johtaminen ja hallinto   
Sairaanhoitaja AMK            
Aate- ja oppihistorian opintoja  
Suomen ympäristökeskus/HAMK
Rovaniemen AMK
Yrittäjän ammattitutkinto     
Työnohjaajakoulutus 
Restaurointikirvesmies-kisälli tutkinto 
Ympäristösuunnittelija AMK
Aate- ja oppihistorian opintoja
Metsuri ja metsäkonekuski YO
Upseerikokelas
Ylioppilas
AIKA
2016 -
2013
2008
2006
2004
2002
2003
2002
2000
1996
1996
1992
1991
ASEVELVOLLISUUS    
res. luutnantti, kenttätykistö
Jääkäriprikaati, Sodankylä
6.12.1998 –
1992 – 1993
KIELITAITO
* Englanti, ruotsi ja saksa. Norjan alkeetLUOTTAMUSTOIMET
Oulun kiipeilyseura -91 / hallituksen jäsen
Oulun seudun AMK, luonnonvara-alan yksikkö
koulutusohjelman tutorvastaava
Kempeleen puutarhaoppilaitoksen oppilasyhdistys
* hallituksen jäsen
Oulun Attac
* hallituksen vpj
Suomen Attac
* hallituksen jäsen
Oulun sosiaalitalousyhdistys ry
* hallituksen vpj
Kunnallisvaaliehdokas / Oulu
Oulun Energia    
* johtoryhmän varajäsen
Oulun Kaupunki    
* omistajapoliittisen toimiryhmän jäsen
Isät lasten asialla ry        
* ILA Oulu pj
1998 – 2003    
1996 - 1998

1996 -1998


2001 – 2005

2002 – 2005

2002 – 2003


2008
2009 – 2013
2010 – 2012
2012 –

TEHY PPSHP    
* Hallituksen jäsen
Aktiivinen tukiryhmätyöskentely kolmissa eduskuntavaaleissa
2014 –
TYÖKOKEMUS
OYS / Teho 2 → PKS
sairaanhoitaja    
OYS / AHT    
    Sh sijainen / heräämöhoitaja
OYS     
    sh harjoittelija, työkeikkoja n 60 kpl
Oulun kaupunginsairaala A1ja B3        sairaanhoitajan sijainen, lh
Kestävän Kehityksen keskus    
    työvalmentaja
Goodwell Oy / alue-edustaja, jätevesijärjestelmät
Ympäristötarmo, yrittäjä    
toimitusjohtaja
PPO:n aikuiskoulutuskeskus        yrittäjätutor
Yrittäjäinstituutti (PSK)
  yrittäjän ammattitutkinnon näytön vastaanottaja
Pohjoinen Equal-hanke     
  projektisuunnittelija (osa-aikainen)
  yritysneuvoja
Pohjois-Suomen koulutuskeskus (PSK) 
    sosiaalisen yrittämisen pääkouluttaja
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus    
    suunnittelija
Oulun seudun ammattikorkeakoulu    
    harjoittelija
Oulun 4 H piiri    
    harjoittelija
Suomen ympäristökeskus
luontotyyppikartoitus
Oulun yliopiston kasvistoryhmä                              
    kasvillisuuskartoitus, Kittilä    
Scandima Mitte, Saksa                            
    rakennusaliurakoitsija toiminimellä    
Oulun metsäoppilaitos                                    
    suunnittelija, opiskeljia    
Heinätorin erityiskoulu
  kouluavustaja
Oulun Kaupunginkirjasto                
    kirjastoapulainen                
Siniset Oy / siivooja

10.6. 2013 –

19.2. – 21.4.2013

2011 – 2013

2011 – 2013

2009

2006 – 2008
2000 – 2007
2005 – 2007
2004 – 2006
2002 – 2003
2004
2004 – 2005
1999
1998
1998
1997

19971996


1996


1994


1992 ja 1993


1990 ja 1991 
PROJEKTIOSAAMINEN (ohj.ryhmä, suunnittelu)
Oulun osuuskuntien kehittämisprojekti (o.r)
Pohjoinen Equal (o.r, suun.)
Toppilansaaren ekologinen rakentaminen    / Oulun kaupunki (o.r)
Startup-yrittäjähautomo -projekti (vpj.)    
Toteutuneet hankesuunnitelmat 
/ hankkeiden suunnittelu


2001 – 2002
2002 – 2004
2002 – 2005
2005 – 2008
Rokua Life (Utajärven kunta), Mennään mettään-hanke (Oulun seudun metsänhoitoyhdistys)
MUUT TAIDOT
Kiipeilykouluttaja / Suomen kiipeilyliitto
Sienineuvoja    
Hirsirakentaja/restaurointikirvesmieskisälli
EA 1+2    
SPR ensiapuryhmän jäsen

1999 -
1999 -
2002 -
1999 -
2011 -

KOULUTUSKOKEMUS (koulutusaiheittain)
Pohjoinen Equal    
- sosiaalinen yrittäminen, osuuskuntakoulutus, projektikoulutus, yritysneuvonta
 Ympäristötarmo (työvoimapoliittista – ja aikuiskoulutusta, toimeksiannoista)
- ympäristönsuojelu ja -hoito, kierrätys, elinkaariajattelu, hirsirakentaminen, omaehtoinen työllistyminen,    luonnonvara-alan yrittäjyys, osuuskuntakoulutus, työnhakukoulutus
Pohjois-Suomen koulutuskeskus / Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutuskeskus
- sosiaalinen yrittäminen, osuuskuntakoulutus, yrittäjän ammattitutkinnon näytön vastanotto
Oulun 4H-piiri
- vapaaehtoistyön ohjaaminen ja ympäristönhoidon koulutus
OK-opintokeskus ja kansalaisjärjestöjen koulutustilaisuudet
- maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelu, maailmantalouden opintopiirit
Oulun kiipeilyseura -91 / jää- ja seinäkiipeilykurssit                           
Oulun_sieniseura/sienineuvonta    
HARRASTUKSET


Jääkiipeily, pyöräily, punttisali, melonta, vaeltaminen sekä kalastus ja metsästys. Politiikka.
Vanhempana taas kendo.